Oropesa del Mar Oropesa del Mar Oropesa del Mar

Español English Valencià Deusch Français
Compromís Mediambiental

Compromís Mediambiental

Arrere Endavant

TOURIST INFO ORPESA

COMPROMESA AMB EL MEDI AMBIENT

Des de Tourist Info Orpesa estem conscienciats amb la protecciódel medi ambient pel que, en la mesura de les nostres possibilitats, duem a termeactuacions que ens permeten minimitzar els aspectes ambientals derivats dela nostra activitat.Estem substituint de forma gradual el sistema d'enllumenat de l'oficinade turisme per lluminàries de baix consum. A més, s'ha definit una sèrie debones pràctiques ambientals que duu a terme el personal de l'oficina per a ferun ús responsable de l'energia (enllumenat i sistema de climatització). Aquestesactuacions, ens ha permés en els últims 5 anys (període comprés entre 2010i 2015) reduir el consum d'energia en un 45%, la qual cosa ha suposat una reducciódel 25% del cost econòmic de la factura.A més, es duen a terme bones pràctiques ambientals dirigides a la reducciódel consum de paper, imprimint només allò que és necessari i utilitzant el paperusat per a la presa de notes internes.Els usuaris de les nostres oficines també participen en la nostra labor dereducció del consum de paper, seleccionant únicament aquella informació quenecessiten, per a facilitar aquesta tasca Tourist Info Orpesa del Mar ha disposat diversosmissatges en la zona d'autoservei.D'altra banda, el paper utilitzat per a la impressió dels fullets és 100%reciclat o procedent de boscos de gestió forestal sostenibles.Quant als nostres proveïdors, Tourist Info Orpesa prioritza lacompra a aquells proveïdors que compleixen amb els estàndards mediambientals ide qualitat de les normes ISO 9001 i ISO 14001, de manera que els productes de netejautilitzats són adquirits a empreses certificades.

 

Compartir aquesta página en
facebook twitter email